Privacybeleid

Privacybeleid


Inleiding

In dit privacybeleid legt GA Europe Coöperatief U.A. (hierna: 'GA Europe') uit welke persoonsgegevens van u kunnen worden verzameld bij het gebruik van onze website en hoe GA Europe met het verwerken van die persoonsgegevens omgaat. In dit privacybeleid wordt onder meer informatie gegeven over GA Europe en wordt uitgelegd welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.


Contactinformatie GA Europe

GA, voluit GA Europe Coöperatief U.A., is ingeschreven onder inschrijvingsnummer 62766783 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. GA Europe is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor aan de Kerkstraat 31 5384KA te Heesch. GA Europe is op werkdagen telefonisch bereikbaar op nummer 00 49 89 43 57 32 30. Ook kunt u contact opnemen per e-mail via info@gaeurope.com.

 

 

AUTEURSRECHT

De.fotolia.com (AUTEUR: zhu difen)
Shutterstock.com (AUTEUR: Tooykrub / AUTEUR: mandritoiu)

Ontwikkelaars

 

Design

YGG
www.ygg.de

 

Realisering

YGG
www.ygg.de

 

Content Management System / CMS

SolutionOnDemand
www.solutionondemand.com

 

 

Verwerkingen van persoonsgegevens

Het bezoeken van de website


Door het bezoeken van de website ontvangt GA Europe de volgende persoonsgegevens:

 • uw IP-adres;
 • de datum en tijd waarom u onze website heeft bezocht;
 • welke onderdelen van de website u heeft bezocht.

 

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van GA Europe en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang om u in staat te stellen onze website te bezoeken en om de functionaliteiten van onze website te kunnen verbeteren.


Invullen van het contactformulier

Op de website is een contactformulier beschikbaar. Indien u naar aanleiding daarvan contact met ons opneemt, dient u verplicht de volgende gegevens in te vullen:

 • Aanhef;
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Bedrijf;
 • Straatnaam;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail;
 • Website;
 • Mededeling;

 

Als u bovenstaande persoonsgegevens niet verstrekt, dan kunt u langs deze weg geen contact opnemen met GA Europe. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van GA Europe en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang om de via het contactformulier gestelde vraag, geuite klacht of andersoortige mededeling in behandeling te kunnen nemen en af te kunnen handelen. Het is ook mogelijk om nog een aantal andere type persoonsgegevens te verstrekken. U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens te verstrekken. Indien u deze persoonsgegevens toch verstrekt, dan is de verwerking van deze persoonsgegevens mogelijk omdat u daarvoor toestemming gegeven hebt (door het invullen van de gegevens). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan).

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Het is mogelijk dat u zich via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. U dient daarvoor in het bijbehorende formulier de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Aanhef;
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Bedrijf;
 • Straatnaam;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail;
 • Website;
 • Mededeling;
 • TAAL
 • ID-Nummer.

 

Als u bovenstaande persoonsgegevens niet verstrekt, dan kunt u zich niet aanmelden voor de nieuwsbrief. De verwerking van uw persoonsgegevens in mogelijk omdat u daarvoor toestemming gegeven heeft (door het invullen van de persoonsgegevens). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan).


Bewaartermijn

Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart GA Europe de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.


Cookies

Op de website van GA Europe wordt enkel gebruik gemaakt van functionele cookies.


Beveiliging

GA Europe heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.


Bewerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van GA Europe worden verwerkt door zogenoemde bewerkers en subbewerkers. Denk aan het hostingbedrijf dat de website van GA Europe host en het bedrijf dat zorgt voor het verzenden van de automatische (bevestigings)e-mails naar aanleiding van het aanmelden voor de nieuwsbrief van GA Europe. De bewerkers en subbewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van GA Europe en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden (met uitzondering van de zojuist genoemde bewerkers en subbewerkers) niet verstrekt aan andere partijen, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.


Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de geldende privacywetgeving. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u gebruik worden gemaakt van de onder
'Contactinformatie GA Europe' genoemde contactmogelijkheden.


Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 19 oktober 2017.